Liên hệ trực tiếp:

Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
0227 3607 556
nguyenthaibinh733556@gmail.com

Dấu * là phần không được để trống