Thông tin liên hệ

Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Địa chỉ: Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, Thái Bình

Điện thoại: 0227 3607 556

Email: nguyenthaibinh733556@gmail.com